Η Κοινωνία του Θεάματος

Claim your freebie!

You're about to claim a copy of

Η Κοινωνία του Θεάματος

OR

By claiming a book, you are accepting the Prolific Works Terms and Conditions.
Your email will be used for communications regarding your freebie and delivery preferences.

Description

Όλη η ζωή των κοινωνιών στις οποίες κυριαρχούν οι σύγχρονες συνθήκες παραγωγής εκδηλώνεται σαν μια τεράστια συσσώρευση θ ε α μ ά τ ω ν. Ό,τι είχε άμεσα βιωθεί απομακρύνθηκε σε μια αναπαράσταση.